روابط عمومی

مطالبی راجع به روابط عمومی و موضوعات مرتبط
يكشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۴، ۰۹:۴۹ ب.ظ

سواد روابط عمومی

سواد روابط عمومی نوعی درک متکی به مهارت های رسانه ای، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی است که بر پایه آن می توان در هزاره دانایی که ارتباط با مخاطبان تعاملی است به رسالت ذاتی خود بهتر عمل نموده و برآیند آن توانمندی، هوشمندی و یکپارچگی است.

 http://www.prr.ir/userfiles/img//1e2f5b31-f5de-40dc-8cb5-73a531efa190.jpg

همۀ اندیشمندان و عالمان فرزانه بر این اصل متفّق القولند که جوامع توسع یافته و پیشرفته دارای شهروندانی بوده و هستند که می دانند، می فهمند و می خواهند و مسلماً هر مجموعۀ انسانی که به سواد توجه داشته و الویت قائل شود به سوی رفاه توسعه و ارتقاء کیفیت زندگی گام خواهد برداشت.

برای همین است شاهدیم که چشم انداز مطلوب کشورهای پیشرفته سواد شهروندان بوده است اما آنچه مهم است این است که مفهوم سواد نیز به مرور زمان سیر خود را طی کرده است و امروز شاهد مفهوم چند سوادی در جامعه هستیم. چرا که همراه تغییر و تحولات و پیشرفت ها آن هم با سرعت سرسام آور مقوله سواد نیز مدام در حال تغییر و پویایی است و با ...... مفهوم کیفیت و استانداردهای سواد نیز در حال تکامل می باشد.

در حال حاضر ما با چند نوع سواد در جهان مواجهیم.

1ـ سواد عمومی

2ـ سواد فرهنگی

3ـ سواد فناوری

4ـ سواد اطلاعاتی

5ـ سواد رسانه ای

6ـ سواد سیاسی

7ـ سواد اقتصادی

و...

امروزه کارشناسان و کارگزاران و دانش پژوهان عرصۀ روابط عمومی می بایست مسلح به جمیع سوادهای رایج روز شوند چرا که سواد روابط عمومی مستجمع جمیع سوادهایی است که در عصر حاضر وجود دارد.

بنابراین وقتی از سواد سخن می گوئیم یعنی هر آنچه که یک ایرانی برای سرافرازی ام القراء اسلام باید بداند. در واقع مجموعه ای از دانش، اطلاعات و توانمندی ها را که می بایست یک فرد برای بقا و رشد در عصر حاضر بداند این اطلاعات در حوزه های مختلفی چون ادبیات ـ تاریخ ـ علم و فناوری ـ زبان های مختلف فرهنگ ها رسانه ها و سیاست و غیره دارند در واقع چندین سواد مختلف را دردل خود جای داده است کشور ما امروز برای رسیدن به افق 1404 نیازمند این است که آحاد مردم برای تداوم رشد خود به سواد و آگاهی های بالا برسند. هم اکنون بیش از 30 نوع مفهوم سواد مورد نیاز کشف شده و استانداردهای آنها تدوین شده است و حتی نظام های آموزش در حال گنجاندن آنها در دروس تحصیلی است. روابط عمومی های ما می طلبد عزم خود را جزم نمایند تا سطح سواد و آگاهی های مرتبط و مورد نیاز خود را در کوتاه ترین زمان ممکن افزایش دهند. امروز بی سواد کسی است که سواد فناوری ندارد. سواد اطلاعاتی ندارد ـ سواد رسانه ای ندارد ـ سواد فرهنگی ندارد و ..........

اما سواد عمومی عبارتست از خواندن، نوشتن

سواد فناوری: عبارتست از توانایی به رمز در آوردن و رمز گشایی پیام های فناورانه است.

توانایی فهم و درک و استفاده از کلمات و معنای آن ها

می توان گفت مفهوم عمده برای حرکت بسوی جامعه ای دانش بنیان عبارتست از سواد فناوری و سواد اطلاعاتی و سواد رسانه ای.

سواد فناوری عبارتست از درک و فهم فناوری و ویژگی های آن ـ فرآیند توسعه و بکارگیری و ارزیابی پیامدها و تاثیرات آن است.

و سواد اطلاعاتی نیز عبارتست از توانایی و فهم اطلاعات و جستجو و یافتن آنها. تجزیه و تحلیل اطلاعات ـ بکارگیری فناوری های اطلاعات و شبکه های کامپیوتری.

و سواد رسانه ای عبارتست از هنر و مهارت و توانایی دسترسی تحلیل ـ ارزیابی و پردازش فعالیت های اطلاعاتی و به تعبیری دیگر سواد رسانه ای تحقیق ـ تحلیل ـ آموزش و آگاهی از تاثیرات رسانه ها بر دور افراد و جوامع بشری بر این اساس سواد رسانه ای به دنبال آن است که پیامهای رسانه ها را ارزیابی و مفید و مثبت بودن راز پیامهای منفی و بی محتوای  تشخیص دهد.

با این تعارف عناصر سازنده سواد در عصر حاضر بشرح زیر می باشد.

الف ـ سواد عمومی

ب ـ سواد فناوری ( سواد علمی ـ سواد فنی ـ سواد فناوری اطلاعات)

ت ـ سواد اطلاعاتی (سواد دیجیتال ـ سواد فناوری اطلاعات ـ سواد شبکه ای ـ سواد کامیوتری ـ سواد اینترنتی)

پ ـ سواد رسانه ای

ث ـ سواد فرهنگی (سواد سیاسی ـ اقتصادی ـ کار آفرینی ـ اجتماعی ت محیط کار ـ سواد هنری ـ سواد خانوادگی و .....)

بنابراین روابط عمومی‌ ها به عنوان پرچمداران پیشرفت جامعه و پیش تازان عرصه های مختلف در کشور می بایست خود را آماده برای تحقق افق چشم انداز از سویی برای درود به جامعۀ دانایی و حضور پر رنگ در جامعه جهانی و اطلاعاتی  نمایند. سواد روابط عمومی نوعی درک متکی به مهارت های رسانه ای، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی است که بر پایه آن می توان در هزاره دانایی که ارتباط با مخاطبان تعاملی است به رسالت ذاتی خود بهتر عمل نموده و برآیند آن توانمندی، هوشمندی و یکپارچگی است.

روابط عمومی ها الگوی علمی و سواد جامعه هستند نیازمند فراگیری سواد روابط عمومی که همانا اعم است از سواد عمومی و فناوری و رسانه ای و اطلاعاتی و فرهنگی می باشد تا بتوان از این طریق به روابط عمومی آرمانی نائل آمد و هم در رشد و توسعه کشور سهیم شد. به طور کلی سواد روابط عمومی مجموعه ای از مهارت هاست که با بهره گیری از سواد فرهنگی، سواد رسانه ای، سواد فناوری، سواد اطلاعاتی و سواد ارتباطاتی زمینه را برای ورود به جامعه اطلاعاتی و هزاره دانایی فراهم می سازد.

منبعنوشته شده توسط ناهید خرامین
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

روابط عمومی

مطالبی راجع به روابط عمومی و موضوعات مرتبط

روابط عمومی به مثابه پلی است میان یک سازمان و مخاطبان آن.
روابط عمومی مجموعه‌ای از اقدامات و کوششهای حساب‌شده‌ای است که هر سازمان برای برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه‌هایی که با سازمان در ارتباطند انجام می‌دهد.
روابط عمومی کار روبه‌رو شدن یک سازمان یا موسسه را با مخاطبانش از طریق پرداختن به موضوعات و مطالب و اخباری انجام می‌دهد که به منافع مشترکشان مربوط است. سخنرانی در کنفرانس‌ها، کار با رسانه‌ها، ارتباطات بحران، اشتغال به امور اجتماعی از طریق رسانه‌ها و ارتباط با کارکنان در زمره وظایف این حرفه‌است.

بایگانی

سواد روابط عمومی

يكشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۴، ۰۹:۴۹ ب.ظ

سواد روابط عمومی نوعی درک متکی به مهارت های رسانه ای، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی است که بر پایه آن می توان در هزاره دانایی که ارتباط با مخاطبان تعاملی است به رسالت ذاتی خود بهتر عمل نموده و برآیند آن توانمندی، هوشمندی و یکپارچگی است.

 http://www.prr.ir/userfiles/img//1e2f5b31-f5de-40dc-8cb5-73a531efa190.jpg

همۀ اندیشمندان و عالمان فرزانه بر این اصل متفّق القولند که جوامع توسع یافته و پیشرفته دارای شهروندانی بوده و هستند که می دانند، می فهمند و می خواهند و مسلماً هر مجموعۀ انسانی که به سواد توجه داشته و الویت قائل شود به سوی رفاه توسعه و ارتقاء کیفیت زندگی گام خواهد برداشت.

برای همین است شاهدیم که چشم انداز مطلوب کشورهای پیشرفته سواد شهروندان بوده است اما آنچه مهم است این است که مفهوم سواد نیز به مرور زمان سیر خود را طی کرده است و امروز شاهد مفهوم چند سوادی در جامعه هستیم. چرا که همراه تغییر و تحولات و پیشرفت ها آن هم با سرعت سرسام آور مقوله سواد نیز مدام در حال تغییر و پویایی است و با ...... مفهوم کیفیت و استانداردهای سواد نیز در حال تکامل می باشد.

در حال حاضر ما با چند نوع سواد در جهان مواجهیم.

1ـ سواد عمومی

2ـ سواد فرهنگی

3ـ سواد فناوری

4ـ سواد اطلاعاتی

5ـ سواد رسانه ای

6ـ سواد سیاسی

7ـ سواد اقتصادی

و...

امروزه کارشناسان و کارگزاران و دانش پژوهان عرصۀ روابط عمومی می بایست مسلح به جمیع سوادهای رایج روز شوند چرا که سواد روابط عمومی مستجمع جمیع سوادهایی است که در عصر حاضر وجود دارد.

بنابراین وقتی از سواد سخن می گوئیم یعنی هر آنچه که یک ایرانی برای سرافرازی ام القراء اسلام باید بداند. در واقع مجموعه ای از دانش، اطلاعات و توانمندی ها را که می بایست یک فرد برای بقا و رشد در عصر حاضر بداند این اطلاعات در حوزه های مختلفی چون ادبیات ـ تاریخ ـ علم و فناوری ـ زبان های مختلف فرهنگ ها رسانه ها و سیاست و غیره دارند در واقع چندین سواد مختلف را دردل خود جای داده است کشور ما امروز برای رسیدن به افق 1404 نیازمند این است که آحاد مردم برای تداوم رشد خود به سواد و آگاهی های بالا برسند. هم اکنون بیش از 30 نوع مفهوم سواد مورد نیاز کشف شده و استانداردهای آنها تدوین شده است و حتی نظام های آموزش در حال گنجاندن آنها در دروس تحصیلی است. روابط عمومی های ما می طلبد عزم خود را جزم نمایند تا سطح سواد و آگاهی های مرتبط و مورد نیاز خود را در کوتاه ترین زمان ممکن افزایش دهند. امروز بی سواد کسی است که سواد فناوری ندارد. سواد اطلاعاتی ندارد ـ سواد رسانه ای ندارد ـ سواد فرهنگی ندارد و ..........

اما سواد عمومی عبارتست از خواندن، نوشتن

سواد فناوری: عبارتست از توانایی به رمز در آوردن و رمز گشایی پیام های فناورانه است.

توانایی فهم و درک و استفاده از کلمات و معنای آن ها

می توان گفت مفهوم عمده برای حرکت بسوی جامعه ای دانش بنیان عبارتست از سواد فناوری و سواد اطلاعاتی و سواد رسانه ای.

سواد فناوری عبارتست از درک و فهم فناوری و ویژگی های آن ـ فرآیند توسعه و بکارگیری و ارزیابی پیامدها و تاثیرات آن است.

و سواد اطلاعاتی نیز عبارتست از توانایی و فهم اطلاعات و جستجو و یافتن آنها. تجزیه و تحلیل اطلاعات ـ بکارگیری فناوری های اطلاعات و شبکه های کامپیوتری.

و سواد رسانه ای عبارتست از هنر و مهارت و توانایی دسترسی تحلیل ـ ارزیابی و پردازش فعالیت های اطلاعاتی و به تعبیری دیگر سواد رسانه ای تحقیق ـ تحلیل ـ آموزش و آگاهی از تاثیرات رسانه ها بر دور افراد و جوامع بشری بر این اساس سواد رسانه ای به دنبال آن است که پیامهای رسانه ها را ارزیابی و مفید و مثبت بودن راز پیامهای منفی و بی محتوای  تشخیص دهد.

با این تعارف عناصر سازنده سواد در عصر حاضر بشرح زیر می باشد.

الف ـ سواد عمومی

ب ـ سواد فناوری ( سواد علمی ـ سواد فنی ـ سواد فناوری اطلاعات)

ت ـ سواد اطلاعاتی (سواد دیجیتال ـ سواد فناوری اطلاعات ـ سواد شبکه ای ـ سواد کامیوتری ـ سواد اینترنتی)

پ ـ سواد رسانه ای

ث ـ سواد فرهنگی (سواد سیاسی ـ اقتصادی ـ کار آفرینی ـ اجتماعی ت محیط کار ـ سواد هنری ـ سواد خانوادگی و .....)

بنابراین روابط عمومی‌ ها به عنوان پرچمداران پیشرفت جامعه و پیش تازان عرصه های مختلف در کشور می بایست خود را آماده برای تحقق افق چشم انداز از سویی برای درود به جامعۀ دانایی و حضور پر رنگ در جامعه جهانی و اطلاعاتی  نمایند. سواد روابط عمومی نوعی درک متکی به مهارت های رسانه ای، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی است که بر پایه آن می توان در هزاره دانایی که ارتباط با مخاطبان تعاملی است به رسالت ذاتی خود بهتر عمل نموده و برآیند آن توانمندی، هوشمندی و یکپارچگی است.

روابط عمومی ها الگوی علمی و سواد جامعه هستند نیازمند فراگیری سواد روابط عمومی که همانا اعم است از سواد عمومی و فناوری و رسانه ای و اطلاعاتی و فرهنگی می باشد تا بتوان از این طریق به روابط عمومی آرمانی نائل آمد و هم در رشد و توسعه کشور سهیم شد. به طور کلی سواد روابط عمومی مجموعه ای از مهارت هاست که با بهره گیری از سواد فرهنگی، سواد رسانه ای، سواد فناوری، سواد اطلاعاتی و سواد ارتباطاتی زمینه را برای ورود به جامعه اطلاعاتی و هزاره دانایی فراهم می سازد.

منبع

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۹/۲۲
ناهید خرامین

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی